Přístřešky KCR série

Moderní, jednoduchý design přístřešku v kombinaci s variabilitou a příznivou cenou, to jsou přístřešky na automobily (carporty) One Trade® ze série KCR.

KCR - hliníkový přístřešek

Luxusní zastřešení carportu z pevného a lehkého polykarbonátu s ochranou proti UVA a UVB je uchyceno na elegantní konstrukci z eloxovaného hliníku, který je stejně jako polykarbonát téměř 100% bezúdržbový. A vysoce odolný proti korozi, která nemá prakticky žádnou šanci. Naprostou stabilitu i za velmi nepříznivých podmínek pak zajišťují dva nosné sloupky na boční straně přístřešku. Životnost i více než čtvrt století je tak zaručena 

 

KCR Single

Přístřešek na auto KCR Single nabízí parkování pro jeden automobil. Dva a více Single dílů je však možné spojit do několika různých sestav - Y-Joint, M-Joint, Double-Joint - a získat tím místo pro další vozy nebo zastřešený úložný prostor.

Přístřešky a garáže Rady ptáka Loskutáka?

KCRT a KCRW

Modelová řada KCRW (KCR Wide) zahrnuje dva typy širokých přístřešků. Patří mezi ně jednoduchý široký přístřešek s jedním stáním, který je vhodnou alternativou základního KCR Single pro širší automobily s většími nároky na prostor, a také KCRW pro dva automobily. Nebo jeho prodloužená verze s přídavným prostorem pro motocykl, kolo atd. KCRT (KCR Triple) je nejširší provedení přístřešku této série. Poskytuje dostatek prostoru hned pro tři automobily. Oproti KCR Single má pevně daný tvar a čistější linie. Jedná se tedy o Ideální řešení pro firmy nebo početnější rodiny s více auty.

katalog odkaz 

Výhody hliníkových přístřešků One Trade ® KCR

 • Možnost propojení jednotlivých dílů a rozšíření prostoru přístřešku
 • Zvýšená odolnost proti větru o síle až 137 Km/h
 • 100% UV (ochrana proti UVA) a 75% IR (ochrana proti UVB záření)
 • základní nosnost střechy 60 Kg/m2

Popis

 

kc

kc1

kd kc

kd kc1

  

 

Kompletní ceník včetně příslušenstí si můžete stáhnout zde:

Montáž

Foto z montáže přístřešku

Přímá betonáž nosných sloupků do výkopu

Kotvení prostřednictvím ocelového T-kusu do betonovéoh fundamentu.

Návod montáže svépomocí

Nároky přístřešků na stavební připravenost jsou minimální, správné a přesné zhotovení základů je přesto nezbytné a vyžaduje dodržování stanovených postupů. V opačném případě může dojít k nechtěným komplikacím a nepřesnostem.   Níže tak najdete návod na správnou přípravu základů pro přístřešek.

Stavební připravenost krok za krokem - přímá betonáž do připraveného výkopu (zajišťuje objednatel)

 • Před samotnou přípravou základů si jasně definujte umístění přístřešku.
 • V tomto místě srovnejte terén do vodorovné roviny.
 • Podle kót uvedených v nákresu vytyčte základy – tomuto bodu věnujte zvýšenou pozornost.
 • Následně vykopejte základy do nezámrzné hloubky. Minimální a většinou dostačující hloubka výkopu je 80 cm. V případě, že se základy nachází na nerovném terénu nebo je zemina nekvalitní, založení prohlubte na 100 až 120 cm.
 • Základová spára s únosností min. 150 kPa – 1,5 Kg/cm2, musí být 100% suchá a pevná.
 • Do výkopu můžete instalovat zemnící vodič FeZn30/4 pro uzemnění hromosvodu.
 • Další krok není nutný, přesto jej doporučujeme: zvyšte kvalitu základové spáry 10 cm vrstvou zhutněného štěrkopísku.
 • Stěny vzniklého výkopu musí být svislé. V případě nesoudržnosti zeminy toho docílíte tak, že do něj vložíte svislé bednění, které po betonáži odstraníte a prostor vyplníte zeminou. Zeminu je nutné zhutnit, a to max. po 20 cm vrstvách.
 • Jestliže je zemina nekvalitní, případně se nacházíte v místech s nepříznivými (často a výrazně proměnlivými) klimatickými podmínkami, vyarmujte základy kari sítí o Ø 6mm 150/250.
 • Po osazení a vyrovnání přístřešku se výkop zalije betonem pocházejícím z betonárny.
 • Terén pod přístřeškem si můžete zadláždit podle vlastního uvážení.
 • Všechny horní plochy základů musí být vodorovné, ve stejné výškové úrovni. S maximální přípustnou výškovou tolerancí +- 20mm.
 • Mezi jednotlivými přístřešky nebo mezi přístřeškem a sousedním objektem zachovejte montážní mezeru alespoň 100 mm.
 • V kotvení přístřešků ocelovými přírubami je postup odlišný a základ v podobě betonových patek zajištuje objednatel. 
 • Více informací naleznete také na www.hotove-garaze.cz 

 

Video

Rady ptáka Loskutáka

Video co vše přístřešky vydrží

Ceník

Kompletní ceník v PDF

kcr

kcr

kcr

kcr

kcr

kcr

kcr

 

 

2013 © Copyright Hotovedomy s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | HOBBYTEC.CZ

Hliníkové pergoly | Zimní zahrady | Plechové garáže | Přístřešky na vše | Vchodové stříšky | Zahradní domky |