Přístřešky KDR série

 

Moderní, jednoduchý design v kombinaci s variabilitou a příznivou cenou, to jsou přístřešky na automobily (Carporty) One Trade® ze série KDR.

kdr

Největší předností přístřešků série KDR je originální a funkční designové zpracování. Přístřešek disponuje na jedné straně prodlouženou obloukovou střechou z moderního a vysoce odolného polykarbonátu, která má za úkol nejen skvěle vypadat, ale rovněž zajistit větší zastínění plochy přístřešku. A tím chránit automobil před vysokými teplotami v interiéru či blednutím laku. Maximální ochrany pak docílíte rozšířením o přídavné boční panely, které automobil uchrání z boku před větrem. Velkým plusem je i čisté zpracování celého rámu, nic nevyčnívá, takže je možné ho umístit i poblíž plotu, obvodové zdi a jakékoliv jiné hranice v blízkosti v parkování.

 

 

Konstrukce i střecha nevyžadují téměř žádnou údržbu. Navíc máte na výběr z široké škály barevných odstínů jak hliníku, tak polykarbonátu. Přístřešek tak snadno přizpůsobíte architektonickému stylu domu a prostoru, kde má být umístěn.

KDR Single

KDR Single je jednomístní přístřešek pro auto, dostupný zároveň v prodloužené verzi, která poskytuje prostor pro kolo anebo motorku. Počet parkovacích míst pak lze snadno rozšířit spojením dvou a více Single dílu s využitím propojovacího prvku, čímž vzniknou kombinace jako M-joint a In-Line.

KDRW

Model KDRW (KDR Wide) je široký přístřešek pro dva automobily, který je dostupný rovněž v prodlouženém provedení s přídavným prostorem pro kolo, motorku atp. Spojením těchto dvou přístřešků do sestavy Double-joint pak získáte až čtyři místa na parkování.

katalog odkaz

Výhody hliníkových přístřešků One Trade ® KDR

 • Možnost propojení jednotlivých dílů a rozšíření prostoru přístřešku
 • Odolnost proti větru o síle až 120 Km/h a nosnost střechy až 60 Kg/m2
 • Ochrana proti UVA a UVB záření
 • Větší zastíněná plocha

 

Popis

kd

kd1

kd kc

kd kc1

Montáž

Přímá betonáž nosných sloupků do výkopu

Kotvení prostřednictvím ocelového T-kusu do betonovéoh fundamentu.

Návod montáže svépomocí

Nároky přístřešků na stavební připravenost jsou minimální, správné a přesné zhotovení základů je přesto nezbytné a vyžaduje dodržování stanovených postupů. V opačném případě může dojít k nechtěným komplikacím a nepřesnostem.   Níže tak najdete návod na správnou přípravu základů pro přístřešek.

Stavební připravenost krok za krokem - přímá betonáž do připraveného výkopu (zajišťuje objednatel)

 • Před samotnou přípravou základů si jasně definujte umístění přístřešku.
 • V tomto místě srovnejte terén do vodorovné roviny.
 • Podle kót uvedených v nákresu vytyčte základy – tomuto bodu věnujte zvýšenou pozornost.
 • Následně vykopejte základy do nezámrzné hloubky. Minimální a většinou dostačující hloubka výkopu je 80 cm. V případě, že se základy nachází na nerovném terénu nebo je zemina nekvalitní, založení prohlubte na 100 až 120 cm.
 • Základová spára s únosností min. 150 kPa – 1,5 Kg/cm2, musí být 100% suchá a pevná.
 • Do výkopu můžete instalovat zemnící vodič FeZn30/4 pro uzemnění hromosvodu.
 • Další krok není nutný, přesto jej doporučujeme: zvyšte kvalitu základové spáry 10 cm vrstvou zhutněného štěrkopísku.
 • Stěny vzniklého výkopu musí být svislé. V případě nesoudržnosti zeminy toho docílíte tak, že do něj vložíte svislé bednění, které po betonáži odstraníte a prostor vyplníte zeminou. Zeminu je nutné zhutnit, a to max. po 20 cm vrstvách.
 • Jestliže je zemina nekvalitní, případně se nacházíte v místech s nepříznivými (často a výrazně proměnlivými) klimatickými podmínkami, vyarmujte základy kari sítí o Ø 6mm 150/250.
 • Po osazení a vyrovnání přístřešku se výkop zalije betonem pocházejícím z betonárny.
 • Terén pod přístřeškem si můžete zadláždit podle vlastního uvážení.
 • Všechny horní plochy základů musí být vodorovné, ve stejné výškové úrovni. S maximální přípustnou výškovou tolerancí +- 20mm.
 • Mezi jednotlivými přístřešky nebo mezi přístřeškem a sousedním objektem zachovejte montážní mezeru alespoň 100 mm.
 • V kotvení přístřešků ocelovými přírubami je postup odlišný a základ v podobě betonových patek zajištuje objednatel. 
 • Více informací naleznete také na www.hotove-garaze.cz 

 

Video

Video co vše přístřešky vydrží

Ceník

Kompletní ceník v PDF

kdr

kdr

kdr

kdr

kdr

2013 © Copyright Hotovedomy s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | HOBBYTEC.CZ

Hliníkové pergoly | Zimní zahrady | Plechové garáže | Přístřešky na vše | Vchodové stříšky | Zahradní domky |