Přístřešky KRB série

 

Hliníkové přístřešky na auto One Trade ® KRB/KRBS jsou variantou modelů ze série KCR. Sdílejí spolu jednoduchý, ale vysoce elegantní design.

krb

U přístřešku KRB je, na rozdíl od přístřešku KCR, zvýšená nosnost střechy, která je standardně 60 a 91 Kg/m2. A lze ji zvýšit až na úctyhodných 150 kg/m2. Zvýšená odolnost proti větru až do 137 km/h je shodná s KCR. Použití přístřešku KRB je tak ideální řešení zejména do výše položených oblastí, kde dochází k častějším a výraznějším výkyvům počasí.

 

 

Modely KRB jsou vybaveny odolnou polykarbonátovou střechou s UVA a UVB ochranou, která je uchycena na konstrukci s dvěma opěrnými sloupy. V případě série KRB jsou sloupky tři. Přístřešky jsou tak naprosto stabilní i za extrémních povětrnostních podmínek.

Přístřešky One Trade® jsou bezúdržbové a jejich životnost dosahuje i více než čtvrt století. Nemusíte se tak vůbec zabývat aplikací ošetřujících nátěrů, pravidelnou údržbou a máte jistotu, že vám bude přístřešek ulehčovat život opravdu dlouho.

KRB/KRBS Single

KRB Single je jednoduché stání pro jeden automobil. S využitím propojovacích prvků však lze spojit dva a více přístřešků do sestav – In-Line nebo M-Joint s dvěma parkovacími místy.

KRB/KRBS Wide

Jedná se o široký přístřešek přímo určený pro dva automobily. Díky absenci propojovacích prvků má čistější linie, více jednotný a pevný tvar. I tento typ lze spojit do sestav a vytvořit tak až čtyřmístný přístřešek na auta.

Přístřešek je možné rozšířit o teleskopické podpůrné sloupky, s nimiž lze měnit jeho sklon i výšku podle potřeb.  Přídavné boční panely pak zajistí maximální ochranu vozu před bočním větrem.

katalog odkaz

 

Výhody hliníkových přístřešků One Trade ® KRB/KRBS

 • Snadná rozšiřitelnost plochy přístřešku kombinací 2 a více Single dílů
 • Zvýšená nosnost střechy na 90 Kg/m2 – sněhová zátěž s možností zesílení až na 150 Kg/m2!
 • Vysoká odolnost proti větru – až do 137 Km/h
 • 100% UV (ochrana proti UVA) a 75% IR (ochrana proti UVB záření)

krb

krbs  

Popis

krb

krbs

Montáž

Přímá betonáž nosných sloupků do výkopu

Kotvení prostřednictvím ocelového T-kusu do betonovéoh fundamentu.

Návod montáže svépomocí

Nároky přístřešků na stavební připravenost jsou minimální, správné a přesné zhotovení základů je přesto nezbytné a vyžaduje dodržování stanovených postupů. V opačném případě může dojít k nechtěným komplikacím a nepřesnostem.   Níže tak najdete návod na správnou přípravu základů pro přístřešek.

Stavební připravenost krok za krokem - přímá betonáž do připraveného výkopu (zajišťuje objednatel)

 

 • Před samotnou přípravou základů si jasně definujte umístění přístřešku.
 • V tomto místě srovnejte terén do vodorovné roviny.
 • Podle kót uvedených v nákresu vytyčte základy – tomuto bodu věnujte zvýšenou pozornost.
 • Následně vykopejte základy do nezámrzné hloubky. Minimální a většinou dostačující hloubka výkopu je 80 cm. V případě, že se základy nachází na nerovném terénu nebo je zemina nekvalitní, založení prohlubte na 100 až 120 cm.
 • Základová spára s únosností min. 150 kPa – 1,5 Kg/cm2, musí být 100% suchá a pevná.
 • Do výkopu můžete instalovat zemnící vodič FeZn30/4 pro uzemnění hromosvodu.
 • Další krok není nutný, přesto jej doporučujeme: zvyšte kvalitu základové spáry 10 cm vrstvou zhutněného štěrkopísku.
 • Stěny vzniklého výkopu musí být svislé. V případě nesoudržnosti zeminy toho docílíte tak, že do něj vložíte svislé bednění, které po betonáži odstraníte a prostor vyplníte zeminou. Zeminu je nutné zhutnit, a to max. po 20 cm vrstvách.
 • Jestliže je zemina nekvalitní, případně se nacházíte v místech s nepříznivými (často a výrazně proměnlivými) klimatickými podmínkami, vyarmujte základy kari sítí o Ø 6mm 150/250.
 • Po osazení a vyrovnání přístřešku se výkop zalije betonem pocházejícím z betonárny.
 • Terén pod přístřeškem si můžete zadláždit podle vlastního uvážení.
 • Všechny horní plochy základů musí být vodorovné, ve stejné výškové úrovni. S maximální přípustnou výškovou tolerancí +- 20mm.
 • Mezi jednotlivými přístřešky nebo mezi přístřeškem a sousedním objektem zachovejte montážní mezeru alespoň 100 mm.
 • V kotvení přístřešků ocelovými přírubami je postup odlišný a základ v podobě betonových patek zajištuje objednatel. 
 • Více informací naleznete také na www.hotove-garaze.cz 

 

Video

Video co vše přístřešky vydrží

Ceník

Kompletní ceník v PDF

krb

krb

krb

krb

krb

krb

krb

krb

2013 © Copyright Hotovedomy s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | HOBBYTEC.CZ

Hliníkové pergoly | Zimní zahrady | Plechové garáže | Přístřešky na vše | Vchodové stříšky | Zahradní domky |