Přístřešky KSS série

 

One Trade® KS/KSS jsou designově jednoduché, ale moderní a luxusní hliníkové přístřešky, které ochrání váš automobil před rozmary počasí i korozí.

kss

Střešní deska modelů KSS je vyrobena z pevného a odolného polykarbonátu, tedy nejmodernějšího materiálu, jaký lze pro zastřešení carportu použít. Polykarbonát je navíc vybaven UVA/UVB ochranou a je k dispozici rovnou ve 3 barvách. Podle vlastního uvážení si můžete vybrat i barevný odstín celé hliníkové konstrukce. Jak hliník, tak polykarbonát jsou bezúdržbové materiály, nemusíte tak ztrácet čas pravidelnou údržbou v podobě aplikace ochranných nátěrů a podobně. Hliník je eloxovaný, takže výborně odolává korozi. I bez náročné údržby tak dosahuje životnost přístřešků i více než 30 let.

 

 

Modely KS a KSS se od sebe liší počtem nosných sloupků, a tedy výslednou nosností střechy. Ta je u KS se dvěma sloupky až 60 Kg/m2. Typ KSS má tyto sloupky 3, čímž se nosnost zvyšuje na 90 Kg/m2 (30 cm sněhu). Oba modely mají zvýšenou odolnost proti povětrnostním vlivům. Odolají tak větru až o rychlosti 137km/h.

KS/KSS Single

KS/KSS Single jsou jednoduché přístřešky pro automobil. S využitím propojovacích prvků je však možné spojit 2 a více Single přístřešků do několika sestav – Y-Joint, M-Joint, Double-Joint. A tím získat místo k parkování dalších vozů.

katalog odkaz

 

 

Výhody hliníkových přístřešků One Trade ® KS/KSS

 • Možnost propojení Single dílů a rozšíření prostoru přístřešku
 • Odolnost proti větru o síle až 137 km/h a nosnost střechy 60 Kg až 90 kg/m2
 • Ochrana proti UVA a UVB záření
 • Téměř nulové nároky na údržbu
 • Desítky let dlouhá životnost

 

Popis

ks

kss

Montáž

Přímá betonáž nosných sloupků do výkopu

Kotvení prostřednictvím ocelového T-kusu do betonovéoh fundamentu.

Návod montáže svépomocí

Video

Nároky přístřešků na stavební připravenost jsou minimální, správné a přesné zhotovení základů je přesto nezbytné a vyžaduje dodržování stanovených postupů. V opačném případě může dojít k nechtěným komplikacím a nepřesnostem.   Níže tak najdete návod na správnou přípravu základů pro přístřešek.

Stavební připravenost krok za krokem - přímá betonáž do připraveného výkopu (zajišťuje objednatel)

 

 • Před samotnou přípravou základů si jasně definujte umístění přístřešku.
 • V tomto místě srovnejte terén do vodorovné roviny.
 • Podle kót uvedených v nákresu vytyčte základy – tomuto bodu věnujte zvýšenou pozornost.
 • Následně vykopejte základy do nezámrzné hloubky. Minimální a většinou dostačující hloubka výkopu je 80 cm. V případě, že se základy nachází na nerovném terénu nebo je zemina nekvalitní, založení prohlubte na 100 až 120 cm.
 • Základová spára s únosností min. 150 kPa – 1,5 Kg/cm2, musí být 100% suchá a pevná.
 • Do výkopu můžete instalovat zemnící vodič FeZn30/4 pro uzemnění hromosvodu.
 • Další krok není nutný, přesto jej doporučujeme: zvyšte kvalitu základové spáry 10 cm vrstvou zhutněného štěrkopísku.
 • Stěny vzniklého výkopu musí být svislé. V případě nesoudržnosti zeminy toho docílíte tak, že do něj vložíte svislé bednění, které po betonáži odstraníte a prostor vyplníte zeminou. Zeminu je nutné zhutnit, a to max. po 20 cm vrstvách.
 • Jestliže je zemina nekvalitní, případně se nacházíte v místech s nepříznivými (často a výrazně proměnlivými) klimatickými podmínkami, vyarmujte základy kari sítí o Ø 6mm 150/250.
 • Po osazení a vyrovnání přístřešku se výkop zalije betonem pocházejícím z betonárny.
 • Terén pod přístřeškem si můžete zadláždit podle vlastního uvážení.
 • Všechny horní plochy základů musí být vodorovné, ve stejné výškové úrovni. S maximální přípustnou výškovou tolerancí +- 20mm.
 • Mezi jednotlivými přístřešky nebo mezi přístřeškem a sousedním objektem zachovejte montážní mezeru alespoň 100 mm.
 • V kotvení přístřešků ocelovými přírubami je postup odlišný a základ v podobě betonových patek zajištuje objednatel. 
 • Více informací naleznete také na www.hotove-garaze.cz 

 

Video co vše přístřešky vydrží

 

 

2013 © Copyright Hotovedomy s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | HOBBYTEC.CZ

Hliníkové pergoly | Zimní zahrady | Plechové garáže | Přístřešky na vše | Vchodové stříšky | Zahradní domky |