Přístřešky MLC - My Lish série

 

Poutavý a luxusní design přístřešků My Lish je hlavní devizou
přístřešků One Trade® série MLC My Lish. Dominantně působící střecha
pojatá jako mřížová konstrukce s uchycením zespoda je nejen moderní a sexy,
ale zajišťuje nadstandardní stabilitu celého přístřešku i za těch nejnepříznivějších podmínek.

mlc

Výhodou je i možnost obrácení sklonu střechy, což oceníte zejména v případě, že se přístřešek nachází např. těsně u plotu sousedů. Změnou strany střešního spádu směrem od plotu, totiž snadno a účinně zabráníte spadání listí ze střechy na sousedící pozemek nebo odrážení krup, padajících větví… na sousedův automobil.  Přístřešky MLC My Lish jsou k dispozici ve dvou provedeních – Standard a Deluxe. Standard má dva sloupky, střechu s nosností až 60 Kg/m2 a odolává větru o rychlosti až 120 Km/h. Deluxe je vybavena třemi sloupky, s čímž souvisí vyšší nosnost až do 90 Kg/m2 odolnost proti větru až do 137 Km/h.

 

 

V případě modelů MLC My Lish Standard máte na výběr z široké palety barevných odstínu hliníkové konstrukce. Pokud dáte přednost verzi Deluxe, můžete si vybrat také dekor laminátového rámu.

MLC Single

My Lish Single (MLC Single) je jednoduchý přístřešek pro jeden automobil, který lze s využitím propojovacích prvků kombinovat do sestav, a tím zvýšit plochu přístřešku a získat další prostor k parkování dalšího vozu.

MLC Single je k dispozici klasické i prodloužené verzi s přídavným prostorem pro kolo či motocykl. Primárně pro parkování motorky nebo kola je pak navržen přístřešek MLC Mini.

MLCW

Rozšířený přístřešek pro dva automobily. Má pevně daný a celistvější vzhled, nevyužívá propojovací prvky.

 

katalog odkaz

Výhody hliníkových přístřešků One Trade ®  MLC My Lish

 • Odolnost proti větru od 120 Km/h2 do 137 Km/h
 • Nosnost střechy od 60 Kg/m2 až do 90 Kg/m2
 • 100% UV (ochrana proti UVA) a 75% IR (ochrana proti UVB záření)
 • Snadná rozšiřitelnost plochy přístřešku kombinací 2 a více Single dílů
 • Luxusní vzhled a originální zpracování střešní plochy
 • Možnost změnit směr sklonu střechy 

 

Popis

mlc

mlc1

Montáž

Přímá betonáž nosných sloupků do výkopu

Kotvení prostřednictvím ocelového T-kusu do betonovéoh fundamentu.

Návod montáže svépomocí

Nároky přístřešků na stavební připravenost jsou minimální, správné a přesné zhotovení základů je přesto nezbytné a vyžaduje dodržování stanovených postupů. V opačném případě může dojít k nechtěným komplikacím a nepřesnostem.   Níže tak najdete návod na správnou přípravu základů pro přístřešek.

Stavební připravenost krok za krokem - přímá betonáž do připraveného výkopu (zajišťuje objednatel)

 

 • Před samotnou přípravou základů si jasně definujte umístění přístřešku.
 • V tomto místě srovnejte terén do vodorovné roviny.
 • Podle kót uvedených v nákresu vytyčte základy – tomuto bodu věnujte zvýšenou pozornost.
 • Následně vykopejte základy do nezámrzné hloubky. Minimální a většinou dostačující hloubka výkopu je 80 cm. V případě, že se základy nachází na nerovném terénu nebo je zemina nekvalitní, založení prohlubte na 100 až 120 cm.
 • Základová spára s únosností min. 150 kPa – 1,5 Kg/cm2, musí být 100% suchá a pevná.
 • Do výkopu můžete instalovat zemnící vodič FeZn30/4 pro uzemnění hromosvodu.
 • Další krok není nutný, přesto jej doporučujeme: zvyšte kvalitu základové spáry 10 cm vrstvou zhutněného štěrkopísku.
 • Stěny vzniklého výkopu musí být svislé. V případě nesoudržnosti zeminy toho docílíte tak, že do něj vložíte svislé bednění, které po betonáži odstraníte a prostor vyplníte zeminou. Zeminu je nutné zhutnit, a to max. po 20 cm vrstvách.
 • Jestliže je zemina nekvalitní, případně se nacházíte v místech s nepříznivými (často a výrazně proměnlivými) klimatickými podmínkami, vyarmujte základy kari sítí o Ø 6mm 150/250.
 • Po osazení a vyrovnání přístřešku se výkop zalije betonem pocházejícím z betonárny.
 • Terén pod přístřeškem si můžete zadláždit podle vlastního uvážení.
 • Všechny horní plochy základů musí být vodorovné, ve stejné výškové úrovni. S maximální přípustnou výškovou tolerancí +- 20mm.
 • Mezi jednotlivými přístřešky nebo mezi přístřeškem a sousedním objektem zachovejte montážní mezeru alespoň 100 mm.
 • V kotvení přístřešků ocelovými přírubami je postup odlišný a základ v podobě betonových patek zajištuje objednatel. 
 • Více informací naleznete také na www.hotove-garaze.cz 

 

Video

Video co vše přístřešky vydrží

Ceník

Kompletní ceník v PDF

mlc

mlc

mlc

mlc

mlc

mlc

mlc

2013 © Copyright Hotovedomy s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | HOBBYTEC.CZ

Hliníkové pergoly | Zimní zahrady | Plechové garáže | Přístřešky na vše | Vchodové stříšky | Zahradní domky |